CRM-system

Idag handlar det inte om varför ni ska ha ett CRM-system utan vilket ni ska välja. Det är helt naturligt, om inte obligatoriskt, att implementera ett. Den stora frågan är nu vilket.

Som vi har gått igenom innan finns det en uppsjö av olika leverantörer på marknaden och som vi har nämnt är det viktiga att systemet har de funktioner som hjälper just Er och tillhandahåller de funktioner Ni behöver, företag är olika och erbjuder olika produkter och tjänster.

Vad ingår i ett CRM-system?

Ett problem som kan uppstå när ni besöker CRM-leverantörens hemsida och läser vad som ingår är att det kan vara svårt att tolka vad som ingår i och med att dem har döpt dem till något unikt, vilket bara blir obegripligt och irrelevant. Funktioner brukar oftast tolkas till det grundläggande nedan.

Funktioner som bör ingår:

 • Konton och kontakter
 • Kundkort för respektive konto med kontaktuppgifter
 • Affärsmöjligheter, Avslutade affärer. Kommande affärer
 • Återkommande affärer. Abonnemang och återbokningar
 • Periodisera en order/värde över tid
 • Aktiviteter och uppföljningar
 • Orderhantering
 • Budget och mål
 • Spara filer till kundkort
 • Skapa leads
 • Tilldela Leads
 • Intern Chatt
 • Anpassningsbara kontroller
 • Justerbara arbetsprocesser
 • Importera Kunder från Excel (från befintlig CRM-leverantör, om ni ska byta)

Det finns självklart flera funktioner än ovan, men skulle säga att detta är ett bra riktmärke för att klara sig oavsett storlek på sin säljorganisation. Systemen idag har utvecklas mycket senaste åren och hanteringen och användning av funktionerna brukar vara väldigt intuitiva och lätta att lära sig själv och komma igång, men alla erbjuder support och olika hjälp avsnitt.

Synergier med CRM-system

Tänk även på vilka andra funktioner ni använder/behöver i ert företag, behöver ni även ett support-system t.ex, se till att leverantören erbjuder det också, även om de har API till andra funktioner är det att föredra att anlita en och samma leverantör återigen är det en smaksak, men att bara behöva logga in i ett system samt att finna synergier sinsemellan systemet är svårt att få till via ett API.

En till koppling som är väldigt intressant är att kunna koppla sitt supportsystem/help desk till sitt CRM-system, och på kundkortet, vilket innebär att säljaren kan se ifall det ligger några ouppklarade ärenden innan ett möte. Att komma förberedd på det inför ett säljmöte är otroligt värdefullt.

Svenska CRM-System

Det finns några få systemleverantörer som erbjuder CRM-system inkl kringfunktioner, vilket är väldigt effektivt och spännande! Faktum är att många är Svenska också.

 

Enterprise Resource Planning

Om det är flera funktioner ni är ute efter i form av ett affärssystem. Då är det ett ERP ni ska sträva mot. I början är ett mini-ERP (som ovan) att föredra då ett fullskaligt ERP-system är ett komplett affärssystem med Kundhantering, ekonomi och lagerhantering mm, vilket egentligen lämpas sig bäst till större företag för att få full nytta.

 • CRM Customer Relationship Management
 • SCM Supply Chain Management Beställningar till underleverantörer, leveranser mm
 • BAM Booking Application Management Förboka företagets tjänstebilar, mötesrum mm
 • MES Manufacturing Execution System Kontrollera egna produktionsprocesser
 • HRM Human Resource Management Personalhantering. Frånvaro, semester mm
 • PDM Product Data Management Produkthantering med detaljerad information
 • SMC Support Management System Ärendehanteringssystem,support

Men här kan ni även plocka in just de fristående delar(eller moduler som det heter) som ni behöver från en och samma system-leverantör för att ha ett eget mini ERP-system. Så när ni väljer CRM-system ha i åtanke ”ERP-tänket” – Att ni kan behöva flera moduler för att få ut maximalt från er organisation.

Men detta är en helt annat kapitel. Men väl värt att veta!