Vilket CRM-system

Att rekommendera vilket CRM-system ni bör ha eller välja CRM-system åt just Ert företag är givetvis lönlöst och omöjligt, då alla organisationer och behov ser olika ut. Ni måste hitta det som passar er bäst, både prismässigt samt funktionellt. Att anpassa ett system helt specifikt åt ert företag är oftast möjligt men kan betyda en stor kostnad, som kan vara försvarbart ifall man verkligen kan underlätta och spara/tjäna pengar på sikt men därmed ökar också risken att det blir mycket krångligt att byta leverantör senare.

Om det är första gången ni ska implementera ett säljstödsystem är det oftast enklast att hålla sig till det leverantören erbjuder, som brukar vara så pass omfattande att ni får ut det ni behöver. Många leverantörer är lyhörda och tips om behov uppskattas så påpeka gärna era behov för dem.

Utförande av olika CRM-system 

Det vanligaste är att det finns olika nivåer på ”paketen” ni kan välja, med olika tilltalsnamn beroende på leverantör. Ungefär som en bil som har olika utrustningsnivåer. Få system är fullutrustade från början, man väljer det paket som passar in bäst på de behov man har.

I praktiken ser paketen ut enligt följande;

Ett grundpaket, där det mest grundläggande finns med oftast 3-4 funktioner. Passar bra för småföretagare.

Ett mellanstort paket, kostar lite mer är grundpaketet men inkluderar attraktiva tillägg och prisnivån brukar passa mellanstora företag.

Ett stort paket där allt ingår, dessa är vanligen skräddarsydda och passar större företag men även mellanstora företag med stort säljfokus.

Paketen är såklart prissatta efter hur många moduler som ingår. Under testperioden rekommenderar vi givetvis att (om möjligt) ta det största paketet. För att fullt ut testa alla funktioner. Läs här för exempel på funktioner.

Vilket CRM-system som passar er bäst beror på hur många säljare ni är och vilket struktur ni har på företaget. T.ex om ni har flera team, flera försäljningsansvariga etc. Det man kan göra är att anpassa de paketen till respektive position den anställda har, och hur användningen omfattas. Tex vill en VD kanske bara se rapportering och är det bara rapportering räcker det oftast med grundpaketet. Men se till att inte snåla och dela användarkonton över flera användare. Det blir bara snålt och kan krångla till det rejält.

Lätt att glömma men tänk också på vilket CRM-system ni än väljer, att det måste bidra med omfattande rapportering som sammanfattar alla parametrar som ni anser viktiga. Systemet öppnar upp enorma fördelarna gällande framtida budgetering samt intjänade budgetar. Provisionsunderlag mm. Se till att systemet har de rapporteringsfunktioner som ni använder och kommer att använda!

På marknaden just nu finns det många leverantörer och ni finner utbudet väldigt mångsidigt. Tänk också på att många har förskottsbetalning på ett år, hos vissa är det inget krav men med förskott brukar det även bli billigare om man slår ut det per månad, men för vissa företag skulle det kunna bli en alltför stor engångskostnad.

Nedan är några exempel på vilka CRM-system som är färgstarka:

(OBS - Utan inbördes rangordning eller rekommendationer.)

Leverantörer Gratisperiod Priser från Support
Hubspot - 0kr - 4500kr/mån/anv Forum
Lime GO JA 329kr/mån/anv Telefon & Email
Superoffice JA 440kr/mån/anv Telefon & Email
Pipedrive JA 130kr/mån/anv Forum
Upsales JA 1300kr/mån/anv Telefon & Email
Superoffice JA 675kr/mån/anv Telefon & Email
Funnelbud JA ca 1500kr/mån/anv Telefon & Email
Sweet Systems JA - Telefon & Email

Tillvägagångssätt i valet av CRM-system

Välja säljstödsystem genom att:

  1. Dedikera en projektledare på företaget som är med under hela CRM-livstiden. För att säkerställa: att det används och att det används rätt. Med detta är ni 99% klara!
  2. Testa er fram. Många erbjuder testmånad.
  3. Punkta upp vad ni vill få ut av CRM systemet.

Lycka till med valet som kommer att göra ert Företag effektivare!